پکیج ها

یک پکیج مطمئن برای خود انتخاب کنید

اگر در فارکس تازه کار هستید، سیگنال های معاملاتی ما می توانند شروعی را که نیاز دارید به شما بدهد. پس از ثبت نام، اطلاعات دقیقی دریافت خواهید کرد که نحوه عملکرد سیگنال های فارکس را توضیح می دهد

بازار فارکس

اگر در فارکس تازه کار هستید، سیگنال های معاملاتی ما می توانند شروعی را که نیاز دارید به شما بدهد. پس از ثبت نام، اطلاعات دقیقی دریافت خواهید کرد که نحوه عملکرد سیگنال های فارکس را توضیح می دهد

بازار فارکس - اهرم نرمال

$60 / پکیج ها

 • تا 85 درصد نتیجه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار فارکس
 • سیگنالهای نفت و طلا
 • 30 روز به اضافه 15 روز هدیه

بازار فارکس - اهرم پر ریسک

$95 / پکیج ها

 • تا 70 درصد نتیجه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار فارکس
 • سیگنالهای نفت و طلا
 • 30 روز به اضافه 15 روز هدیه

بازار فارکس - همه پکیج ها ( آزمایشی)

$25 / پکیج ها

 • تا 80 درصد نتیحه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار فارکس
 • سیگنالهای نفت و طلا
 • 7 روز

بازار ارز دیجیتال

اگر در فارکس تازه کار هستید، سیگنال های معاملاتی ما می توانند شروعی را که نیاز دارید به شما بدهد. پس از ثبت نام، اطلاعات دقیقی دریافت خواهید کرد که نحوه عملکرد سیگنال های فارکس را توضیح می دهد

بازار ارز دیجیتال - اسپات

$50 / پکیج ها

 • تا 90 درصد نتیجه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار ارز دیجیتال
 • 30 روز به اضافه 15 روز هدیه

بازار ارز دیجیتال (آینده) - پکیج با اهرم

$80 / پکیج ها

 • تا 70 درصد نتیجه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار ارز دیجیتال
 • 30 روز به اضافه 15 روز هدیه

بازار ارز دیجیتال - همه پکیج ها (آزمایشی)

$25 / پکیج ها

 • تا 80 درصد نتیحه گیری
 • مدیریت میزان ریسک
 • مدیریت هزینه روزانه ریسک
 • بازار ارز دیجیتال
 • 7 روز