جزئیات پست

thumb
08 نوامبر 2023

سخنرانی ریاست فدرال رزرو

همراهان سیگنالیزو
امروز ساعت ۱۷:۴۵ به وقت تهران ریاست فدرال رزرو سخنرانی خواهد داشت . 
بدیهی است تعدادی از مارکت ها تحت تاثیر این سخنرانی نوسانات غیر منتظره ای را داشته باشند .
مراقب پوزیشن های باز خود باشید