جزئیات پست

thumb
10 نوامبر 2023

Forex Markets Signal

forex signal 
#EURAUD
sell limit
timeframe:1hr
entry: 1.653 - 1.6497
sl: 1.646
tp1:1.655
tp2: 1.6598
11.06.2023 20:17

سیگنال معاملاتی که در تاریخ 6 نوامبر ارسال شد . فول تارگت شد