جزئیات پست

thumb
10 نوامبر 2023

Crypto Currency Market

 crypto signal 
#ustcusdt 
buy limit
timeframe: 4hr
entry:  0.0118 - 0.0113
SL: 0.010
Tp1: 0.0124
tp2: 0.014
Tp3: 0.016
Medium risk
Max lev. 3X
11.02.2023  15:04

بخاطر شادوهای زیاد، توصیه میگردد افراد ریسک گریز معامله رو در حالت spot باز کنند

سیگنال معاملاتی که در تاریخ 2 نوامبر ارسال شد به تارگت دوم رسید